over PURMEREND

DE STADSONTWIKKELING Van PURMEREND

600 jaar

De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak.

Stadsrecht

Pas vanaf 1960 is Purmerend veel groter geworden. De eerste berichten over Purmerend dateren uit 1340. In 1410 kreeg de stad stadsrechten.

EERSTE KERK

In 1417-1418 werd de eerste kerk van Purmerend gebouwd. In 1519 werd deze grotendeels door brand verwoest en herbouwd. In 1850 werd de kerk gesloopt en ter plaatse een nieuwe kerk gebouwd, de huidige Koepelkerk.

MARKTPRIVILEGE

In 1484 kreeg de stad het marktprivilege voor twee jaarmarkten en een weekmarkt. In de eerste eeuwen was vis heel belangrijk, later vee en zuivel. Marktplaats was eerst de Kaasmarkt, vanaf 1600 de Koemarkt. 

DE STADSWAL

In 1484 was de stad omgeven door grachten, die in veel latere tijd zijn gedempt. Deze grachten vormden één doorlopende gracht die in verbinding stond met de Wheere. In 1572 werd de stad versterkt door Sonoy. Hij liet stadswallen opwerpen.

BEEMSTER

In 1612 werd de Beemster drooggemalen, in 1622 de Purmer en in 1625 de Wormer.

GOUDEN EEUW

Purmerend was met ca. 2.000 inwoners in de Gouden Eeuw (17e eeuw) een kleine stad. Het was een van de zeven steden van het College van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland.

STADSVERGROTING

In 1645 stadsvergroting met het gebied begrensd door de Where, het Looiersplein, de Plantsoengracht en de Nieuwstraat. Hiertoe moesten bestaande wallen worden afgebroken en verlegd.

NOORDHOLLANDS KANAAL

In 1824 werd het Noordhollands Kanaal geopend. Na 1850/1900 werden de wallen geslecht en vervangen door groenstroken. Uit 1900-1920 dateert de woningbouw aan de Herengracht, Julianastraat, Julianaplein, Wilhelminalaan, Vooruitstraat en Bernard Nieuwentijtstraat. Hieraan is meegewerkt door architect J.J.P. Oud.

Overstroming

In 1916 doorbrak de Waterlandse Zeedijk en overstroomde Purmerend. Het aantal slachtoffers is beperkt, maar de overstroming vormen aanleiding om de Afsluitdijk uit te voeren.

Purmerend groeit

Na 1945 werd de Bloemenbuurt gebouwd. Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne. Purmerend groeide uit tot een gemeente met 80.000 inwoners.

EGGERT WINKELCENTRUM

In 1979 is het Eggert Winkelcentrum gebouwd in het oude centrum van Purmerend.

Koemarkt

In 2009 heeft een ingrijpende herinrichting van de Koemarkt plaatsgevonden. De Koemarkt is het gezichtsbepalende plein van Purmerend. Tot voor enkele jaren werd hier, vanaf ca. 1600, op dinsdag de wekelijkse veemarkt gehouden.

Vroeger Nu

Purmerend Telt

30 rijksmonumenten en 87 gemeentelijke monumenten. In maart 2010 zijn nog eens 43 panden aangewezen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Slechts enkele kleine panden dateren uit de zeventiende eeuw. Enkele grotere panden stammen uit de achttiende eeuw. De meeste monumentale panden zijn uit de periode 1880-1920. De architect J.J.P. Oud (1890-1963) is afkomstig uit Purmerend. In de jaren 1906-1914 ontwierp en werkte hij mee aan enkele panden in Purmerend (Herengracht 23, Julianastraat 54, Venedien 7, Vooruitstraat 143-149, Wilhelminalaan 10, ZO Beemster Zuiderweg 89 en 159). De architect en meubelontwerper Mart Stam (1899-1986) is ook afkomstig uit Purmerend.

rijksmonumenten

0

gemeentelijke monumenten

0

monumentenlijst

0